top of page

שם הפרויקט: משרד 2

יעוד: משרד

גודל: 80 מ"ר

מיקום: חולון

סיום פרויקט: 2017

צילומים: שי אפשטיין

אתגרים: בעלת החברה, ביקשה שאצור מטבחון לעובדים, שיהיה מוסתר. לשם כך, תכננתי יחידת נגרות מיוחדת שחלקה הימני מוצנע ומסתיר מאחורי דלתיים סגורות כיור, שטיפת כלים, אחסון ואשפה ובחלקה השמאלי, עמדה פתוחה ונגישה של הכנת קפה, תמי 4 ועוגיות לעובדים וללקוחות המשרד.

bottom of page