top of page

שם הפרויקט: משרד 1

יעוד: משרד

גודל: 180 מ"ר

מיקום: חולון

סיום פרויקט: 2017

צילומים: שי אפשטיין

אתגרים: קיבלתי חלל ברמת מעטפת. האתגר המרכזי היה מיקסום חלוקת החלל ליצירת כמה שיותר עמדות עבודה המשלבות אזור שיתופי (open space) ומשרדים סגורים.

בשל כיוון אוויר דרום -מזרחי יחיד, הוחלט ליצור חלוקה באמצעות מחיצות זכוכית רצפה-תקרה, אשר אפשרו לאור לחדור לכל חלקי המשרד.

bottom of page